Nguyên tắc nghề nghiệp

Posted by | Dịch vụ thám tử tư | 0 |

Sự ra đời của các Công Ty Thám Tử là nhằm đáp ứng nhu cầu con người và mang đến lợi ích cho toàn xã hội. Điều đó sẽ được chứng minh nếu như các Công Ty Thám Tử tuân thủ được nguyên tắc hoạt động, phạm vi giới hạn của pháp luật và các qui định khác trong việc hành nghề.

Mỗi Công Ty Thám Tử đều có một nguyên tắc hoạt động và qui định hành nghề riêng. Nhưng hầu hết đều có một điểm chung là hướng tất cả các thám tử viên đến một phẩm chất trong sạch và có tính kỷ luật cao trong công việc.

Thám Tử Tư Việt Mỹ ( Công ty thám tử Lương Gia) là một công ty tiêu biểu trong việc xây dựng đội ngũ thám tử viên có kinh nghiệm, am hiểu công việc và biết tôn trọng sự thật khách quan. Từ đó mở ra một bước ngoặc mới góp phần cũng cố lại cách nhìn nhận đối với nghề thám tử trong thời buổi phát triển hiện nay tại Việt Nam.

 • THÁM TỬ TƯ VIỆT MỸ
  CÔNG TY THÁM TỬ TƯ LƯƠNG GIA VIỆT NAM

  585/2B Sư Vạn Hạnh (Nối Dài) – F.13 – Q.10 TPHCM
  Tel : (08) 22.39.00.39 – (08) 22.42.88.81
  Fax : (08) 38.621 996
  Mobile: 0908.39.39.01 – 0909.39.39.02
  Email:
  Website:

  Từ khóa tìm kiếm: công ty thám tử tư, công ty thám tử, dịch vụ thám tử tư, dịch vụ thám tử, thám tử tư, thám tử

  Ca khúc: LƯƠNG GIA GIÚP ĐỜI